YAŞAM AĞACI

Maya inanışında 3 alem vardır.Yer,Yer altı ve Ruhsal Gök. Yer altı Alemi ve Ruhsal Gök Alemi isi katlara ayrılmıştır. Bu kavram Asya Şamanizm dininde de aynıdır, fark sadece Gök katlarında kendisini gösterir.İslam inancında ise Tuba ağacı ile yine cennetde bulunan bir ağaçtan bahsedilir..

Şamanizm’deki 3 alemi gösteren “Yaşam Ağacı” Maya inanışındada bulunur ve adı “Yaxche”dir.

Maya inanışında 3 alem vardır.Yer,Yer altı ve Ruhsal Gök. Yer altı Alemi ve Ruhsal Gök Alemi isi katlara ayrılmıştır. Bu kavram Asya Şamanizm dininde de aynıdır, fark sadece Gök katlarında kendisini gösterir.

Mayalar’a göre Gök, 13 katmandan oluşurken, Asya’da bu sayı 7 – 9 veya 12 dir.Yeraltı katmanları ise ikisindede 9 dur.

Gök katmanında adına Oxlahuntiku dedikleri 13 ilah bulunurdu. Yer altı katları ise öte-alemin kötü ve alt kısımlarını oluştururdu. Burada ikamet edenlerede Bolontiku denirdi.

Özet olarak Mitnal adı verilen Yer altı katmanları cehennemi, Ruhsal Gök ise ışık saçan cenneti tesvir ediyordu.

Vecd yada trans ile gökyüzüne, gök katmanlarına çıkmak isteyen Şamanlar’ın, daha önce öte-alemin kötü ve korkunç katlarına inmesi gerekiyordu.

Maya takvimi Dünya Ağacının nabız atışlarına dayalı bir ilimdir. 

Bu Dünya Ağacı ise Evren’in kalbi olan Hunab-Ku (tek Tanrı anlamına gelir, İnsan’ın kalbindeki yaşam ağacı arasında bir 
kanaldır.
..............................

"Maya zamanı aslında nicemlenmiş (quantized) zamandır ve Evrensel Yaşam Ağacının farklı kuantum hallerini tanımlamaktadır. 

Maya takvimi daima böylesi kuantum zaman değişimleri çerçevesindedir ve sürekli devam eden astronomik döngülere dayanmaz. 

Bu sayede hem kendi bireysel hayatımızın hem de insanlığın ve uygarlığın önemli anlarını anlayabiliriz. 

Bu kuantum değişimlerinin arkasında olan evrenimizin merkezinde ki Evrensel Yaşam Ağacı, modern bilim tarafından ancak 2003 yılında bulundu.

Onun gerçekliğinin artık kanıtlanmış olması ve sadece bir sembol veya mit olmaktan çıkması bizim tüm varoluşu anlayışımızda bir devrim çağrısıdır. 

Bu sadece bilimi etkilemez, aynı zamanda sık sık Yaşam Ağacına göndermelerde bulunan dini kehanetleri nasıl anladığımızı da etkiler. 
Mesela İncil’in Vahiyler Kitabı buna göndermede bulunur ve biz farkındalığımızı buna odaklanmaya başladık.

Maya takviminin Yaşam Ağacından meydana gelmesi sadece günlük düzeyde geçerli değildir, her günün bir işareti ve sayısı olduğu gibi her katun, baktun, pictun vs bir sembolle ifade edilir ve farklı kuantum hallerini ifade eder."

Carl Johan Calleman,
Seattle, 9 Reed (14 Nisan 2009)