Tai Chi Ve Faydaları

Taici Çüen özgünleşmiş bir Çigong, yani bir yaşam enerjisi çalışmasıdır. İleriki aşamaları göz önüne alınırsa, bir öz savunma sanatı, temelleri açısında bir ruh-zihin-beden eğitimidir. Temelde yaşam enerjisini yoğunlaştırmayı, uzuvlara yaymayı, tüm bedende dolaştırmayı ve yer ve gökle serbestçe iletişime sokmayı öğretir. Bedeni bir makine gibi yüksek tempolu çalıştırmayan, yorulma hissi yaratmayan, her yaşta yapılabilen bir hareket etme sanatıdır. Bu sanat dirençsizlik öğretisinin harekete uyarlanmış biçimidir. Taici çüenin meditatif çalışmaları, hazırlanma hareketleri, dizi hareketleri ve ileri düzeylerinde iki kişiyle yapılan öz savunma alıştırmaları vardır.Tai Chi'nin Çince karakterlerinin anlamını çevirirsek ortaya şu çıkıyor: "Yüce son güç". "Yüce son" sıfatı, genellikle Çinlilerin ying-yang nosyonu ile bağdaştırılıyor. Ying - yang'e göre herşeyde ikili bir dinamik var: Kadın/erkek, aktif/pasif, açık/koyu vb. "Güç" de bu ying-yang veya yüce - son disiplinine ulaşmanın yolu...Tai Chi, Batı'da uygulanan haliyle yoganın meditasyonla içiçe geçirilip hareketlendirilmiş haline benzediğini söyleyebiliriz. Tai Chi'de birkaç çeşit şekil ya da set var ve bu setler bazı hareketlerden oluşuyorlar. Bu hareketlerin çoğu dövüş sanatlarından, hatta ve hatta daha da eskilerden, doğadan ve canlıların hareketlerinden alınmış. Fakat bu hareketler Tai Chi'de oldukça ağır ve birbirlerine geçişli bir şekilde uygulanıyorlar.Birçok kişi bunları dövüş sanatı öğrenmek amacıyla değil, meditasyon yapmak amacıyla uygular. Çin felsefesinde ,Chi  kavramı vücudu harekete geçiren hayati bir güçtür.Tai Chi'nin ana hedeflerinden biri chi'yi vucüt içerisinde harekete geçirip canladırmak. Böylece kişi de ruhen aydınlanır. Chi,vücudumuzun sinir sistemi ve kan dolaşımıyla ilgili yerlerinde belirli şeklillerde dolaşır. Bu anlayış akapunkturda ve doğuya ait diğer iyileştirme tekniklerinde de var.Tai Chi'nin bir diğer amacı da bu egzersizler yoluyla zihni dinginleştirmek ve berraklaştırmak. Tai Chi hareketlerini yapmayı öğrenmekle kişi, aynı zamanda dengeyi ve vücudu kontrol etmeyi de öğrenmiş, hareketlerin ritmini kavramış, vücudun içinde hareketin merkezini keşfetmiş olur. Böylece Tai Chi'yi uygulamak hayatın başka evrelerinde de daha iyi yürümemize, ayakta durmamıza, hareket etmemize, koşmamıza vb. aktivitelere yardımcı olur. Böylece daha az sakatlanma ve kaza yaşarız.Dövüş sanatlarının temelide Tai Chi olduğu halde sadece Tai Chi yaparak dövüş sanatı öğrenilmiyor; ama uzun bir süre Tai Chi'ye devam edenler dövüş sanatlarına daha kolay adapte oluryorlar. Tai Chi'nin yapmak istediği bir darbe formunda ortaya çıkan negatif enerjiyi savuşturarak yok etmek veya tehlikeli olamayacağı bir yere yöneltmek.Tai Chi egzersizleri, Taoism'in daha geniş kapsamlı felsefinde de yer alır. Ayrıca doğulular arasında Çin'e ait kutsal bir sistemi olan I Ching ile de bağlantılıdır. Sekiz I Ching trigramı, Tai Chi'nin 13 elemanı ve Çin alkemisinin beş ana elementi olan metal, ahşap, ateş, su ve toprak arasında ve ilintileri var.  
HAREKETLER
Tai Chi'de yapılan hareketler olabildiğince yavaş, yumuşak ve zarif aynı zamanda figürler arası geçişler sarsıntısız ve akıcıdır. Tüm hareketler alt karın boşluğunda bir miktar havanın sıkıştırılmasıyla yapılır. Sıkışma şiddetindeki artmaya ve azalmaya bağlı olarak, sırasıyla kollar dışarı ve yukarıya yada içeriye ve aşağı doğru hareket eder. İnsan karnının alt orta noktasında meydana gelen sıkışma, gücün ana kaynağıdır ve bu noktaya çok önemli nokta "Tan Tien" denir. Bu teknikler yapılırken, düşünce alt karın noktasına yoğunlaşır ve teknikler zihin, vücut ve enerji koordineli biçimde yapılır. Çünkü, Tai Chi Chuan teknikleri vücut uzuvlarından ziyade iç enerji kuvvetiyle gerçekleştirilir.
TAİ CHİ NİN SAĞLIĞA YARARLARI
Tai-Chi'nin insanın ruh-zihin-beden bütünlüğü üzerine olan faydaları kanıtlanmıştır. Zihni dinlendirir. Beynin iki yarım küresini işbirliğine sokarak eşgüdüm içinde çalıştırır. Dikkat verme ve yoğunlaştırma yeteneğini arttırır. Merkezî sinir sisteminin çalışmasını iyileştirir. Duyu organlarının etkinliğini arttırarak algılamayı keskinleştirir. Hareketlerde eşgüdüm (koordinasyon) ve denge geliştirir. Çeşitli duruş bozukluklarını düzeltir. Karın solunumu kazandırarak soluma kapasitesini arttırır. Kara-ciğeri kanlandırır. Mide ve bağırsağın dalga hareketini kuvvetlendirir. Sindirimi canlandırır. Kas, bağ ve tendonları gevşeterek esnetir. Kan dolaşımını uyarır. Kalbin çalışmasını iyileştirir. Çeşitli dolaşım sistemi düzensizliklerini ortadan kaldırır. İç organların faaliyetlerini ve bedendeki tüm madde alışverişini canlandırır. Yaşam boyu çalışılmasının en iddialı ve güzel ödülü yaşlanmayı geciktirmesidir.Taici Çüen dünyanın diğer ülkelerine göçmenler ve kültürel alışverişler aracılığıyla sıçradı. Sağlığa olan faydaları bilimsel olarak kanıtlanınca batılı ülkelerde yaygın kabul gördü ve okulları açıldı. Uzakdoğuda olduğu gibi batılı ülkelerin sanatoryumlarında da çeşitli hastalıkları tedavi etmek amacıyla Taicinin dizi hareketleri kullanılmaktadır. New York’ta ve bazı batılı kentlerdeki yaşlılar evinde denge geliştirme ve yaşlanmayı geciktirme amacıyla öğretilmektedir. Birçok tiyatro okulu taicinin dizi hareketlerini temel eğitimlerine aldı. Taicinin özellikle dizi hareketleri çeşitli alanlarda çok amaçlı olarak değerlendirilmekte, dünyanın çeşitli ülkelerinde yalnızca bir savunma sanatı ya da sağlık alıştırmaları dizisi olarak değil, dans ve tiyatro eğitimine destek amaçlı olarak da kullanılmaktadır. Sanatın özellikle Yang stili birinci sırada sağlık ve esenliği amaçlar. Diğer Çigong alıştırmaları gibi Taici  Çüen de yaşamın kalitesini arttırır, ömrü uzatır.Taici, düzenli çalışılırsa yorgunluk belirtilerini, dikkat verme güçlüğünü, öfkeyi, ruh halindeki oynamaları, neşesizliği, başın içindeki basınç hissini, özellikle darbeli baş ağrılarını, anî baş dönmelerini, uykusuzluğu, sersemliği, taşikardiyi (kalp çarpın-tısı), mide rahatsızlıklarını, pekliği, ishali ve psikolojik kökenli iktidarsızlıkları giderir, bacaklardaki dolaşımı ve kas hareketliliğini iyileştirerek varis oluşumunu ve yağ dokularının meydana gelmesini önler, duygusal sorunlu ve gergin zihinli insanların psikolojilerini düzeltir; kronik durumlarda ve nevrasteni, yüksek tansiyon, akciğer şişmesi, soluk borusu nezlesi, mide ve bağırsak sorunları gibi hastalıklarda etkili iyileşme sağlar, eklem katılaşmasına karşı korur, hafif kireçlenme ve romatizmada eklem esnekliğini arttırıp hareketlerin sınırlanmasını engeller, kas liflerini uzatır ve geliştirir, kemikleri güçlendirerek kırılmalara karşı korur, ki bu özelliğiyle osteoporozlu hastalara özellikle önerilir, tüberküloz enfeksiyonuna ve amfizeme karşı koruyucudur, adrenalin salgılanmasını ve kolesterinle ilgili madde alışverişini düzen-ler, tansiyonu ve kiloyu dengeler, duyuları keskinleştirir. Özellikle dolaşım, sindirim, kilo ve tansiyon sorunları, kireçlenme ve romatizmal sorunlar, varis, osteoporoz, zihin yorgunluğu ve stres taici çalışanlarda oldukça seyrek görülür. Taici Çüen insanı, Çinlilerin anlatımıyla bir çocuk kadar ‘ben’ duygusundan uzak, bir oduncu kadar sağlıklı ve bir bilge kadar sakin ve huzurlu yapar.