Regresyon Çalışması Nedir?

Regresyon genel anlamda, ruhsal bir problemi çözmek amacıyla o problemin sebebini oluşturan olayların bilinçdışındaki kayıtlarına ulaşmak olarak tanımlanabilir. Regresyon “gerileme, geriye gitme” anlamına gelen ve batı dillerinde kullanılan bir sözcüktür.

REGRESYON NEDİR?

 

Regresyon genel anlamda, ruhsal bir problemi çözmek amacıyla o problemin sebebini oluşturan olayların bilinçdışındaki kayıtlarına ulaşmak olarak tanımlanabilir. Regresyon “gerileme, geriye gitme” anlamına gelen ve batı dillerinde kullanılan bir sözcüktür.


“Regresyon uzmanlığı” dediğimizde bunu problemlerin kaynağına ulaşmak için zamanda geriye doğru gitmek anlamında kullanıyoruz. Bu geriye gidişi sağlamak için kullanılan pek çok farklı yöntem var. Hipnoz bunlardan yalnızca bir tanesi ve artık çok da tercih edilen bir yöntem değildir. Klasik hipnoz ülkemizde sadece eğitimli psikiyatrlar tarafından yapılabilmektedir. Günümüzde bilinçaltı ve veya bilinçdışındaki kayıtlara ulaşmak için kullanılan ve çok hızlı sonuç veren çok çeşitli başka yöntemler var. 

 

Regresyon birbirinden farklı pek çok sorunları çözmek için kullanılabilmektedir. Ve eğer yerli yerinde kullanılırsa gerçekten başka türlü çözülemeyecek pek çok soruna çözüm getirebilmektedir. 

 

Regresyon yoluyla çeşitli problemlerin bu yaşamdaki köklerine ulaşılabildiği gibi, geçmiş yaşamlardaki bazı anılara da ulaşmak mümkün olabiliyor. Geçmiş yaşamlar meselesi tartışmalı bir konu olabilir. Ama bazı durumlarda herhangi bir sorunun kökenini araştırdığınızda kişinin şu anki yaşamında o sorunun ortaya çıkması için yeterli miktarda sebep bulunamayabiliyor.


Bu durumda, geçmiş yaşamların araştırılması çoğu zaman son derece isabetli sonuçlar veriyor. Ve çok büyük bir olasılıkla problemli durumla ilgili çok anlamlı bağlantılar içeren bazı senaryolar açığa çıkıyor. Tabi, bu senaryoların hakikaten bir geçmiş yaşam olup olmadığı meselesi tartışılabilir. Zaten regresyonda esas olan, ortaya çıkan anıların ne olduğu değil, sorunun çözülüp çözülmediğidir. Eğer sorunun kökeni bu yaşamın dışındaysa o zaman regresyon neredeyse %100 etkili olmaktadır. 

 

Bunu bir örnekle şöyle açıklayabiliriz: Diyelim ki belli durumlarda aşırı stres ve korku yaşayan birisi olsun. Ve kişi kendini bildi bileli bunu yaşıyor. Bu durumda buna sebep olmuş bulunan tüm “öğrenmeler” o kişinin bilinçdışında saklı durumdadır. Yani her problemin çözümünün kendi içinde olması gibi, kişinin probleminin çözümü de kendi içindedir.


Bu durumda öncelikle kişinin bu hayatıyla ilgili bir tarama yapılır ve eğer soruna sebep olan travmatik durumlar varsa bunlar temizlenir. Eğer bu yeterli gelmiyorsa o zaman geçmiş yaşamlara bakılır ve ortaya çıkan senaryolar uygun yöntemlerle halledilir. Bunun sonucunda büyük olasılıkla problemli duygular ortadan kalkar ve kişi daha önce stres ve korku yaşadığı durumda artık bunu yaşamaz hale gelir. Bu durumda da çalışma amacına ulaşmış olur. 

 

 

Geçmiş yaşam hatıraları beyinde depolanmazlar. Zihin alanında ya da enerji alanlarında, farkındalığın daha üst seviyelerinde depolanır. Bu hatıralar ya da izlenimler, başlatıldıklarında, fiziksel beden-zihin sistemine doğru süzülür. 


Regresyon uygulaması, beynin sağ yarımküresi ile bağlantılı olan zihinden, enformasyon çekmek için (sözel ve betimleyici dil aracılığıyla) beynin sol yarımküresini kullanır. Bu süreç, bilinçdışı deneyimleri bilinç düzeyine taşıyarak onların üzerinde çalışabilmemizi sağlar. 

(Dr. Janet Cunningham)

 

Uzun zamandır ilgilendiğim ruhsal çalışmalar ve astroloji alanında özellikle karmik astroloji ile bir çok kişiye profesyonel danışmanlık hizmeti verdim. Karma astrolog olarak incelediğim doğum haritalarında izlerini gördüğüm geçmiş yaşam travmalarının, bu yaşama taşınan takıntılı duygu ve davranışların sadece bilgilendirmeyle çözülmediğini görüyorum. Bunun için mutlaka spirütüel bir çalışma yapılması da gerekmektedir. Bu şekilde kişinin bilinçaltı katman katman açılarak sorunun asıl kaynağına gidilebilir. Astrolojinin ışığı da bize bu karanlık alanları aydınlatmada son derece yararlı olmaktadır.

 

Kişilik entegrasyonunun amacı, beden, duygular ve zihni uyum haline getirmektir. Kişisel büyüme tekniklerinin ve şifa yöntemlerinin çoğunun yönü bu yöndedir. 

Kişiliğin bütünleşmesi devam eden bir süreçtir. Bu bir dereceye kadar başarıldığında, amaç kişiliği ruhun nitelikleriyle doldurmak ya da Yüksek Benlik ile bağlantı kurmak haline gelir. Ruh veya Yüce Benlik ile bağ kurmamıza yardımcı olabilecek çeşitli teknikler vardır. Regresyon bunlardan en önemli ve etkili olanıdır.

 

Bu nedenle kişisel sorunların çözümü, farkındalık ve şifa amaçlı regresyon hizmeti de vermekteyim. 

 

Regresyon alanında Unicorn Transformational Studies’ da eğitimimi tamamladım. EARTH (The Earth Association for Regression Therapy) profesyonel üyesiyim…

 

Demet BALTACI

Karma astrolog ve Regresyon Uzmanı

bilincakademisi@gmail. com

Tel: 0507 6075017